Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Schnullerkettenladen GmbH
reprezentowana przez prezesa Bernd Bellgrau-Parey
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Niemcy
Telefon: 03042805260
E-Mail: info@zawieszka-do-smoczka.pl
VAT UE.: DE 299197193
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Berlin
Numer w rejestrze handlowym HRB 165431

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner